Интензивни летни логопедични програми

Това лято опитайте различен подход към развитието на езиковите и говорните умения на вашите деца! Нашите интензивни летни програми са изцяло фокусирани върху изграждането и овладяването на умения за добра комуникация от децата. Програмите се водят от езиково-говорни терапевти специализирани в комуникативните нарушения на развитието и ранното детско общуване. Ограниченият брой участници в програмите гарантира адекватна подкрепа и  внимание към всяко дете.

Повече...

ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ

Нарушенията на четенето, писането и смятането са често срещани в начална училищна възраст. Те могат да се изявят като проблемно изписване или объркване на букви, трудно преминаване от побуквено  към плавно четене, нечетим почерк, затруднения при писане под диктовка, невъзможност за усвояване на сметните операции и др.

Повече...

ИНДИВИДУАЛНА ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ

Голяма част от терапията на езиковите и говорните нарушения се осъществява под формата на индивидуални терапевтични сесии. Основен плюс за индивидуалните сесии е възможността терапевта да се съсредоточи върху специфичното отражение на комуникативното нарушение в конкретния случай.

Повече...

МАЛКАТА ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА

Периода от втората до петата година в развитието на детето е основополагащ за неговото говорно и езиково развитие, познания за света, емоционално израстване и цялостно развитие на личността. Ако вашето дете не е проговорило до третата си година, среща трудности в общуването с други деца или възрастни, има забавяне в развитието на фината и общата моторика или изоставане в езиковото си развитие - потърсете специализирана терапевтична подкрепа в нашата група за развитие на комуникативните умения!

Повече...

ЦЕЛОДНЕВНА ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА

Целодневната педагогическа грижа в терапевтичната ни група се допълва от групова и индивидуална логопедична терапия. Това позволява на децата с комуникативни нарушения да получат адекватна логопедична помощ, съобразена с индивидуалните им нужди, като същевременно играят и учат в уютна среда заедно със своите връстници.

Повече...

Ивелина Александрова

Ива, както я познават повечето родители, е управител и главен терапевт на специализираните детски логопедични кабинети „Логопедика“. Бакалавър и магистър по Логопедия от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Специализира ранно детско развитие и има изявени интереси в областта на профилактиката и ранното въздействие при комуникативни нарушения в детска възраст.

Повече

Лилия Недялкова

Лили е нашия любим психолог. Възпитаник е на Нов Български университет. Завършва бакалавърската си степен там, а в момента се обучава в магистърската им програма „Клинична психология“. Трупа опит от самото начало на обучението си – първо като доброволец към Фондация  „Асоциация Анимус“, а след това като стажант и редови психолог за Сдружение  „Тацитус“.

Повече

Моника Димова

Слънчева и винаги усмихната – това е Мони, нашия млад и креативен логопед. Завършва своята бакалавърска степен по Логопедия в ЮЗУ „Неофит Рилски“. По време на обучението си там стажував различни образователни институции, където развива своите знания и умения.

 

Повече