govor kurmachetaКакво да очаквате като възможности за комуникация от детето в периода от раждането до първата годинка? Да, бебетата на тази възраст не могат да общуват с думи, но могат да комуникират с хората около себе си посредством плач, мимики и действия. Малко по-късно се появява и лепетната реч, която представлява първа стъпка за бебето в овладяването на комуникацията с думи.

Около 3 месечна възраст:

 • стряска се на силен шум – пляскане с ръце;
 • спира да  суче, премигва, широко отваря очи като реакция на силен шум
 • разпознава гласа на мама
 • вслушва се и гледа лицето на човек, който нежно и напевно му говори
 • задържа поглед и проследява за кратко ярки, дрънкащи играчки близо до лицето му
 • издава няколко гласни звука
 • плаче при дискомфорт

Около 6 месечна възраст:

 • обръща се по посоката на шума
 • различава човешки гласове
 • разпознава си името
 • може да проследи играчка с поглед
 • начало на лепет: вериги от срички, които се повтарят - папапапа, бабабабаба, мамамамама
 • може да си хване краката с ръце
 • може да стои седнало с опора за малко по-дълго време

Около 9 месец:

 • обръща се и поглежда в посока на звука;
 • ако чуе името си се обръща
 • при назоваване на познати предмети се обръща и ги търси с поглед
 • реагира на емоцията в гласа на възрастния
 • активен лепет - значими срички: сричките могат да означават конкретно действие или предмет
 • протяга ръка към огледалото и гали своето изображение
 • седи кратко време без опора
 • участва в играта "криеница", " дай боц"
 • харесва броилки и кратки стихчета придружени с действия
 • играе като хвърля предметите на земята
 • забавлява се като удря два предмета един в друг

Между 10 м. и 1 годинка:

 • разбира „ ела“ и дай“
 • имитира интонация
 • търси предмет
 • еднодумни изречения
 • реагира на забрана с кратко прекъсване
 • Маха с ръка за "Чао-чао", вдига ръце да бъде гушнато
 • започва да разбира причинно-следствените връзки в общуването: когато издаде звук или каже дума - тя води до реакция от страна на възрастния

пример:

- Ай /дай/

- мама ми дава играчката

Общуването с детето и игрите с него в този период са от голямо значение за формирането на представата за комуникация и появата на говор при децата. Намалена или липсваща активна комуникация в този период е една от най-честите причини за забавяне в говорното развитие при децата.