СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ 

 

Този термин се използва, за да опише онази част от учениците, които имат определени затруднения в овладяването на училищните умения. Разбира се, всяко дете би могло в един или друг момент да срещне някакви пречки при усвояване на учебния материал. Деца на една и съща възраст демонстрират големи различия както във физическо, така и в психичното си развитие. Тези различия изпъкват особено ярко в първите години в училище. 

 

Повече...

НОРМА ЗА ЕЗИКОВОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА ОТ РАЖДАНЕТО ДО КРАЯ НА ШЕСТАТА ГОДИНА

Развитието на речта и езика е един от стълбовете на ранното детско развитие. Освен общата и фината моторика, социално-емоционалното и невропсихологичното развитие-речта е последния ключов елемент, когато говорим за нормално развитие на детето. Езиковото развитие зависи от много фактори, но най-вече се повлиява от семейната среда и общуването с детето. Проследяването на развитието на езика и речта може да ви помогне да откриете ранни маркери на редица нарушения на развитието.

Повече...

ЕЗИКОВИ НАРУШЕНИЯ

Езиково нарушение е нарушеното разбиране и формулиране на изречения в разговор при общуване (на устния език) и нарушеното разбиране и продуциране на думи, изречения и текст при четене и при писане (на писмения език). Нарушеното овладяване на родния език е езиково  нарушение на развитието. След инсулт или друга мозъчна травма също се наблюдава нарушаване на преработката на езикова информация.Този тип  езиковото нарушение е придобито.

Повече...

 10 ЛЕСНИ СТЪПКИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА, КОИТО ЗАЕКВАТ

Заекването представлява нарушение на плавността на речта и се среща при 5% от децата и възрастните. То засяга по-често момчетата, като средното съотношение е 5/1 момчета спрямо момичета. Освен ясно доловимото накъсване на речта, често се наблюдава и удължаване на звукове, на срички, разделяне на думата, вмъкване на допълнителни звукове, тикове, изпотяване и др.

Повече...