individualna

 

 

Препоръчваме индивидуална логопедична терапия при:

 • Артикулационни нарушения
 • Езикови нарушения
 • Комуникативни нарушения при деца със слухови затруднения
 • Комуникативни нарушения при деца със зрителни затруднения
 • Комуникативни нарушения при деца с интелектуални затруднения
 • Специфични обучителни трудности:
  • дислексия
  • дисграфия
  • дискалкулия
  • специфично нарушение на способността за учене
 • Комуникативни нарушения при нарушение на плавността на речта:
 • Нарушения от аутистичния спектър
 • Сензорно интегративна дисфункция
 • Диспраксия
 • Комуникативни нарушения при деца с неврологични увреждания