obuchitelni trudnostiНарушенията на четенето, писането и смятането са често срещани в начална училищна възраст. Те могат да се изявят като проблемно изписване или объркване на букви, трудно преминаване от побуквено  към плавно четене, нечетим почерк, затруднения при писане под диктовка, невъзможност за усвояване на сметните операции и др.

Практиката показва, че състоянието на четенето, писането и смятането не се оправя само с повече старание и диктовки.

Подобни затруднения правят детето неуверено в собствените си възможности. То изостава от  нивото на съучениците си и губи много време в наваксване на учебния материал.

 Нарушенията на четенето, писането и смятането могат да повлияят сериозно както на отношението към училището и образователния процес, така и на самооценката и самочувствието на детето.

Обърнете се към нас за цялостна логопедична диагностика и оценка на реалното състояние на вашето дете. Ще ви изготвим индивидуална програма и ще работим заедно за преодоляване на трудностите.