Логопедика открива нова, целодневна логопедична група за деца на възраст от 2,5 до 5 годишна възраст.   

   Целодневната педагогическа грижа в терапевтичната ни група се допълва от групова и индивидуална логопедична терапия. Това позволява на децата с комуникативни нарушения да получат адекватна логопедична помощ, съобразена с индивидуалните им нужди, като същевременно играят и учат в уютна среда заедно със своите връстници.

   Доброто познаване на етапите на детското развитие, видовете и формите на играта и уменията за работа с деца със специални или специфични потребности ни позволяват да помогнем при забавено или нарушено езиково и речево развитие, когнитивни дефицити, нарушения в следствие на неврологични увреди в детска възраст, запъване, заекване, хипер/хипо активност, дефицит на вниманието, забавяне на езиковото развитие при двуезични деца, емоционални и поведенчески нарушения, сензорно интегративна дисфункция и др.

  Във времето свободно от специализирани, логопедични занимания децата от групата се включват в занимания по музика, танци, спорт, игри...

  Терапевтичната група се води от логопед специалист и психолог, които провеждат диагностика и изготвят индивидуален работен план за всяко дете.

  Преди да започнете да посещавате групата е необходимо да направите индивидуална консултация с водещия терапевт на групата.

  Местата за прием в групата са ограничени (от 6 до 8 деца)с цел оптимална, качествена грижа за всички участници.