ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ

Нарушенията на четенето, писането и смятането са често срещани в начална училищна възраст. Те могат да се изявят като проблемно изписване или объркване на букви, трудно преминаване от побуквено  към плавно четене, нечетим почерк, затруднения при писане под диктовка, невъзможност за усвояване на сметните операции и др.

Повече...

ИНДИВИДУАЛНА ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ

Голяма част от терапията на езиковите и говорните нарушения се осъществява под формата на индивидуални терапевтични сесии. Основен плюс за индивидуалните сесии е възможността терапевта да се съсредоточи върху специфичното отражение на комуникативното нарушение в конкретния случай.

Повече...

ПОЛУДНЕВНА ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА

Периода от втората до петата година в развитието на детето е основополагащ за неговото говорно и езиково развитие, познания за света, емоционално израстване и цялостно развитие на личността. Ако вашето дете не е проговорило до третата си година, среща трудности в общуването с други деца или възрастни, има забавяне в развитието на фината и общата моторика или изоставане в езиковото си развитие - потърсете специализирана терапевтична подкрепа в нашата група за развитие на комуникативните умения!

Повече...

ЦЕЛОДНЕВНА ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА

Целодневната педагогическа грижа в терапевтичната ни група се допълва от групова и индивидуална логопедична терапия. Това позволява на децата с комуникативни нарушения да получат адекватна логопедична помощ, съобразена с индивидуалните им нужди, като същевременно играят и учат в уютна среда заедно със своите връстници.

Повече...

ГРУПА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УМЕНИЯ

Ранното детство е най-интензивния период от развитието на човека. Паралелно с усиления физически растеж детето трябва да овладее говора и комуникативните умения, социалните правила и да придобие определена самостоятелност. Все по-често към нас се обръщат родители, притеснени от закъснение в развитието на детето им или от изявени трудности при адаптацията и социализацията на детето в детската градина или училището.

Повече...

Ивелина Александрова

Ива, както я познават повечето родители, е управител и главен терапевт на специализираните детски логопедични кабинети „Логопедика“. Бакалавър и магистър по Логопедия от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Специализира ранно детско развитие и има изявени интереси в областта на профилактиката и ранното въздействие при комуникативни нарушения в детска възраст.

Повече

Логопедика открива нова, целодневна логопедична група за деца на възраст от 2,5 до 5 годишна възраст.   

   Целодневната педагогическа грижа в терапевтичната ни група се допълва от групова и индивидуална логопедична терапия. Това позволява на децата с комуникативни нарушения да получат адекватна логопедична помощ, съобразена с индивидуалните им нужди, като същевременно играят и учат в уютна среда заедно със своите връстници.

   Доброто познаване на етапите на детското развитие, видовете и формите на играта и уменията за работа с деца със специални или специфични потребности ни позволяват да помогнем при забавено или нарушено езиково и речево развитие, когнитивни дефицити, нарушения в следствие на неврологични увреди в детска възраст, запъване, заекване, хипер/хипо активност, дефицит на вниманието, забавяне на езиковото развитие при двуезични деца, емоционални и поведенчески нарушения, сензорно интегративна дисфункция и др.

  Във времето свободно от специализирани, логопедични занимания децата от групата се включват в занимания по музика, танци, спорт, игри...

  Терапевтичната група се води от логопед специалист и психолог, които провеждат диагностика и изготвят индивидуален работен план за всяко дете.

  Преди да започнете да посещавате групата е необходимо да направите индивидуална консултация с водещия терапевт на групата.

  Местата за прием в групата са ограничени (от 6 до 8 деца)с цел оптимална, качествена грижа за всички участници.